Chính Sách Đổi Trả Cho Túi Tote – Hỗ Trợ Khách Hàng An Tâm Mua Sắm

1. Thời Gian Đổi Trả:

 • Thời Gian Chấp Nhận Đổi Trả: Bạn có quyền đổi trả sản phẩm trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận hàng.
 • Chính Sách Đối Với Sản Phẩm Đặc Biệt: Trong trường hợp các sản phẩm đặc biệt hoặc tùy chỉnh, thời gian đổi trả có thể được xem xét đặc biệt.

2. Điều Kiện Đối Với Sản Phẩm:

 • Sản Phẩm Còn Nguyên Vẹn: Sản phẩm cần được giữ nguyên trạng và không có dấu hiệu sử dụng hay hỏng hóc.
 • Bảo Quản Hóa Đơn và Bao Bì: Hóa đơn mua hàng và bao bì gốc của sản phẩm cần được bảo quản và đưa ra khi đổi trả.

3. Phí Đổi Trả:

 • Miễn Phí Đổi Trả Đối Với Sản Phẩm Lỗi: Nếu sản phẩm có lỗi hoặc khuyết điểm, chúng tôi sẽ chịu phí đổi trả và vận chuyển.
 • Phí Đổi Trả Do Lý Do Khách Hàng: Trong trường hợp đổi trả do lý do cá nhân, khách hàng có thể chịu phí vận chuyển.

4. Quy Trình Đổi Trả:

 • Liên Hệ Trực Tiếp với Dịch Vụ Khách Hàng: Khách hàng cần liên hệ với dịch vụ khách hàng của chúng tôi để bắt đầu quy trình đổi trả.
 • Xác Nhận Điều Kiện Sản Phẩm: Sau khi xác nhận yêu cầu đổi trả, chúng tôi sẽ kiểm tra điều kiện sản phẩm.

5. Hoàn Trả Tiền Hoặc Đổi Sản Phẩm Mới:

 • Hoàn Trả Tiền: Trong trường hợp không thể đổi trả sản phẩm mới, chúng tôi sẽ hoàn trả tiền mua hàng.
 • Đổi Sản Phẩm Mới: Nếu sản phẩm đủ điều kiện, chúng tôi sẽ đổi sản phẩm mới và gửi lại cho khách hàng.

6. Điều Kiện Đặc Biệt:

 • Chính Sách Đối Với Sản Phẩm Giảm Giá: Sản phẩm giảm giá có thể áp dụng chính sách đổi trả khác, chi tiết sẽ được thông báo cụ thể.
 • Chính Sách Đối Với Sản Phẩm Tùy Chọn Màu Sắc/Size: Trong trường hợp sản phẩm có nhiều tùy chọn, chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ đổi trả theo khả năng.

Ví Dụ Cụ Thể: Bạn đã mua một chiếc túi Tote từ cửa hàng của chúng tôi và sau khi nhận hàng, bạn phát hiện sản phẩm có một số khuyết điểm. Bạn liên hệ với dịch vụ khách hàng, gửi hình ảnh về lỗi, và yêu cầu đổi trả. Sau khi kiểm tra và xác nhận lỗi, chúng tôi sẽ chịu phí đổi trả và gửi chiếc túi Tote mới cho bạn.